PMYO - BEKÇİ - PAEM - POMEM Parkur Hazırlık

Telefon İle Ulaşın

+05546439202

E-Mail Adresimiz

info@polishazirlik.com

2020 PMYO ALIMI NE ZAMAN ?

2020 PMYO ALIMI NE ZAMAN ?

2020 Yılı PMYO Alımı Ne Zaman ?
2020 Yılı Erkek Kadın 2500 Polis Alımı ! PMYO Alımı
Başladı Mı? 

 
Polis Meslek Yüksek Okulunda okuyup polis memuru olmak isteyen lise mezunlarının heyecanlı bekleyişi devam etmekte. Polis Akademisinin alımı ne zaman yapacağı öğrenciler tarafından bekleniyor. Koşulların ne şekilde olacağı ve alımın ne zaman yapılacağı merak konusu. Akademi,  PMYO da 2500 polis memuru yetiştirmek için YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlardan sonra istenilen TYT ham puanını alan öğrenciler Polis Akademisinin yayınladığı ilandan başvurularını yapabilecek.

 Peki, PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?
 PMYO alım tarihi hakkındaki son durum ne ? Taban puanları neye göre belirleniyor ? 

 
TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
Sonuçlar 28 Temmuz 2020 günü açıklanacak.

 2020 PMYO TABAN PUANI NE OLDU?

Pmyo Taban puanları her sene değişiklik göstermektedir. 2020 senesinin taban puanın ne olacağını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Fakat bir fikir edinebilmeniz için geçtiğimiz senelerdeki taban puanlarını sizlere sunalım.
 
2011 – 300
2012 – 260
2013 – 250
2014 – 250
2015 – 270
2016 – 270
2017 – 260
2018 – 260
2019 – 250

Geçtiğimiz yıllarda PMYO taban puanları yukarıdaki gibi olup ortalama olarak her sene değişiklik göstermektedir. PMYO öğrencisi olabilmek için heyecanla bekleyen lise mezunu adayların belirlenen PMYO taban puanının üstünde bir puan alması gerekiyor. 2020 PMYO taban puanı ise sınav sonucunun açıklanması sonrasında kesin olarak belirlenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)
ç) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.