PMYO - BEKÇİ - PAEM - POMEM Parkur Hazırlık

Telefon İle Ulaşın

+05546439202

E-Mail Adresimiz

info@polishazirlik.com

2200 PAEM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 2200 PAEM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER  2200 PAEM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER
1) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
2) Sınav giriş belgesi: Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır. Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için sınav giriş belgesi düzenlenmez.
3) Sınav başvuru Dilekçesi, (İndirmek İçin Tıklayınız) http://www.pa.edu.tr/Project/Files/News/2017/07/14/Paem%20ba%C5%9Fvuru%20k%C4%B1lavuzu2017.pdf
4) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen denklik belgesinin aslı ve fotokopisi
5) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 6) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf ve fotoğraflar için 1 adet mektup zarfı
 7) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları hariç, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
8) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tahsisi ile ilgili mahkeme kararı,
 9) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,
10) Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilir.) Adli Sicil kaydı olan adayların mahkeme kararlarının fotokopisi
 11) PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu (İndirmek İçin Tıklayınız)http://www.pa.edu.tr/Project/Files/News/2017/07/14/Paem%20ba%C5%9Fvuru%20k%C4%B1lavuzu2017.pdf
 12) PAEM öğrenci adaylarının Fiziksel Yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığını gösterir tek hekim raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir) Tek hekim raporunu şahsen müracaat hakkı kazanmış adaylar alacaktır.
13) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair resmi belge getirmeleri gerekmektedir.